Sponsorerne

På den side kan du læse om de forskellige sponsorere som Rønnebærholdet har haft gennem årene, og som vi gerne vil sende en stor tak til. De nyeste sponsorere er liste som de første.

Sponsorat: Juelsminde Havnefest 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019

Hasfeldt Assistance ændrede i 2013 navn til blot Hasfeldt, men forblev sponsor for Rønnebærholdet til Havnefestfodbolden fra 2013 til 2018. Sponsoratet gik på flotte spillertrøjer, og fin mad og drikke på Odelsgade efterfølgende, i 2018 endda i form af en jubilæumsmidag om lørdagen. Dette er til dato det bedste sponsorat i Rønnebærholdets historie.

Sponsorat:
Glud Værtshusfodbold 2014

Heavybandet Oktan sponsorerede Rønnebærholdet ved Glud Værtshusfodbold 2014. Gennem Kenneth Gøegs bror Karsten Gøeg kom sponsoratet i stand, og det bestod af 12 armygrønne trøjer med deres logo på, samt en masse cder med deres musik.

Sponsorat: Juelsminde Havnefest 2011 & 2012

Ved Havnefesten 2011 og 2012 sponsorere rengøringsfirmaet, Hasfeldt Assistance, Rønnebærholdet. Gitte og Jesper Arnsbjerg, som ejer firmaet, gav 10 sorte trøjer hvorpå der stod Rønnebærholdetholdet 2011 og 2012 foran og firmanavnet samt tlf.nr bagpå. Desuden fik man i 2011 også betalt de 200 kr. som tilmeldingsgebyret kostede samt, to kasser øl og frikadeller med kartoffelsalat til aftensmad. Ved Havnefesten 2012 var det kødgryde og kartofler der blev serveret, og begge gange blev maden nydt i Teglværksparken hvor Zebs svigerforældre bor.

Sponsorat: Glud Værthus fodbold 2010 & 2011

Cafe On The Corner som i dagligt tale blot omtales som Corner sponserede Rønnebærholdet ved Glud Værtshusfodbold 2010. Anders Juul havde aftalt med ejeren Lea Andersen at Rønnebærerne stillede op under navnet Rønnebærholdet presented by Cafe Corner, mod så at få betalt de 250 kr. som tilmeldingsgebyret kostede. Desuden leverede Corner også 15 røde spillertrøjer hvor der stod Rønnebærholdet på forsiden, og Cafe on the Corner bagpå. Rønnebærholdet blev igen i 2011 sponsoreret af Corner til værtshusfodbolden. Lea betalte det forhøjede beløb på 550 og 600 kr. mens de røde trøjer fra året før blev genbrugt.

Sponsorat: Juelsminde Havnefest 2009 & 2010

DiscoSound, som er havnefestens faste musiske indslag, valgte at sponsorere Rønnebærholdet til Juelsminde Havnefest 2009. og igen i 2010. Det første sponsorat er mere eller mindre internt vedtaget som værende det bedste sponsorat til dato. I sponsoratet var følgende: trøjer med tryk, hat, et større banner til opsætning ved kampe, forplejning i form af pizza + en velbevandret "første-hjælps"-kasse til at styrke sig på efter turneringen. Året efter blev pizzaerne kun givet i tilfælde af videre avancement hvilket desværre ikke lykkedes.

Sponsorat: Juelsminde Havnefest 2008

For 2. gang i Rønnebærholdets historie sponsorerede Pernille Juul holdet ved havnefesten 2008. Denne gang var det med Juelsminde Fisk, og Rønnebærerne fik 8 trøjer lånt til kampene, samt betalt tilmeldingsgebyret på 200 kr. desuden var der også en lille skarp til spillerne inden kampene, og et stort måltid mad da turneringen var afviklet. Dette blev indtaget på fiskeforretningens terasse, efter man var blevet nr. 2 i gruppen det år.

Sponsorat: Glud Værtshus fodbold 2007

Ligesom i 1999 sponsorerede Jespers Arnsbjerg endnu engang rønnebærerne i 2007. Denne gang ved holdets debut i Glud værtshus fodbold. Med sit nye foretagende Kokkenhue Diner Transportable gav Jesper de 250 kr. i tilmeldingsgebyr og serverede fremragende mad til spillerne, efter turneringen var overstået. I modsætning til sidst var der dog ikke tale om firma-trøjer denne gang, men i stedet et ønske om at spillerne stillede op i Arsenaltrøjer.

Sponsorat: Juelsminde Havnefest 2005, 2006, 2007

Zeb Hvidtfeldts arbejdsplads var sponsor for Rønnebærholdet ved havnefestfodbolden 2005 og 2006. Rønnebærholdet fik brune trøjer hvorpå der stod: Rønnebærholdet presented by Perform" Det lykkedes dog desværre ikke rønnebærerne under de to turneringer at gå videre fra de indledende runder. Foruden trøjerne og tilmeldingsgebyret, var der også rigelige mængder drikkevarer til spillerne med i sponsoratet. Det var naturligvist gennem Zebs overtalelse at Anders Jørgensen, Jesper Qvist og Jess Robert, som ejere af Perform, at Rønnebærholdet fik sponsoratet udarbejdet.

Sponsorat: Juelsminde Havnefest 2002, 2003, 2004

Ved havnefesten 2002, 2003 og 2004 blev det den velkendte bodega på Juelsgade som sponsorede Rønnebærholdet. Et sponsorat der bl.a. blev betalt i store mængder alkohol, resulterede desværre ikke i nogen nævneværdige resultater. Alle 3 år røg Rønnebærholdet, under navnet "Delfinen" ud af indledende runde. Det var gennem Thomas Jørgensens far Lui, at man fik udarbejdet sponsoratet med Delfinens ejer Kate.

Sponsorat: Juelsminde Havnefest 2000, 2001

Ved havnefestfodbolden 2000 og 2001 fik Rønnebærholdet Byens Pølsevogn som sponsor. Pernille Juul der ejede pølsevognen sagde ja til Anders Juuls forspørgsel om at sponsorere rønnebærerne, og hun kunne med tilfredshed se Rønnebærholdet, som stillede op under navnet "Byens Pølsevogn unplugged",blive nr. 3 ved havnefestfodbolden 2000. Året efter måtte de dog forlade turneringen efter indledende runde.

Sponsorat: Juelsminde Havnefest 1999

Jesper Arnsbjergs daværende restaurant som var beliggende på Odelsgade valgte ved havnefesten 1999 at sponsorere Rønnebærholdet som derved kom til at hedde "Kokkehuen Unplugged" det år. Anders Juul kendte Karen Thougaard gennem sit arbejde ved posten, og hun havde samtidig Jesper logerende hos sig på Søkjær. Alle Rønnebærspillerne fik flotte trøjer med navn og rygnummer på, men desværre kunne de ikke leve op til sponsoratet, og røg ud af den indledende runde ved havnefestfodbolden.

Sponsorat: Juelsminde Havnefest og Fagenes fest 1996

Gennem Michael Sørensen som arbejdede i Super Brugsen lykkedes det Rønnebærholdet ved As Sportsuge 1996, og Havnefestfodbolden 1996, at få ølbryggeriet som sponsor. Michael kendte ølmanden som kom med øl og sodavand til Super Brugsen, og derigennem fik Rønnebærholdet forskellige tuborg-trøjer at spille i ved disse turneringer, som dog ikke resulterede i nogen turneringssejre.

Sponsorat: Juelsminde Havnefest og Fagenes fest 1995

Den nu nedlagte gartnerforretning på Kirkevej som var ejet af Hans Pedersen, sponsorerede Rønnebærholdet ved havnefestfodbolden 1995 hvor Rønnebærholdet røg ud efter indledende runde og ved Fagenes fest 1995 hvor Rønnebærerne som bekendt vandt turneringen. Sponsoratet kom i hus takket være Thomas Jørgensen som kendte Hans, og Rønnebærholdet stillede op under navnet "Hans Gartner Unplugged". På trøjerne som var hvide stod der på ryggen Gartnerens grønne håb.


Forrige side: Fagenes Fest 1996
Næste side: Fansektionen